AKILLI YÖNETİCİLER NEDEN BAŞARISIZ OLUR ?

Ve Onların Hatalarından Neler Öğrenebilirsiniz ?

 

Sydney Finkelstein, bu kitapta liderlik başarısızlığını anlamakla ilgili en büyük araştırma projesinin saha çalışması sonuçlarına yer vermektedir. Geçtiğimiz 6 yıl boyunca  Sydney Finkelstein ve ekibi, önden gelen şirketlerin başarısızlık illetine yakalanmış yüzlerce üst düzey yöneticisiyle, başarısızlıklarıın temel nedenlerini anlayabilmek ve bunların altındaki, insanların algılayışıyla ilgili bir fikir edinebilmek için görüşmeler gerçekleştirdi.

Sonuç olarak ekip, bir şirketin başına gelebilecek bütün kötü durumların aslında birkaç temel nedene bağlı olduğunu ortaya çıkardı. Üst  yöneticilerin, inovasyon ve değişimle uğraşmadıklarında, rekabeti yanlış okuduklarında, yanlış vizyonların uygulamaya çalıştıklarında, gerçekliğin eksik görünümüyle yetindiklerinde, hayati bilgileri ihmal ettiklerinde ve şirketi yeterince tanımlamadıklarında ya da bunların hepsini bir arada yaptıklarında başarısız olduklarını keşfetti.

BÖLÜM -1

BÜYÜK KURUMSAL HATALAR

Yeni kurulan işlerin iflasından alınacak dersler

Yeni iş yaratma işi yüksek ölüm oranına sahip bir alandır, ancak cüzdanı derin ve tecrübeli şirketler bile bu alanda ölümcül hatalar yapmaktadırlar.

Yeni bir girişimi başlatırken unutulmaması gereken dersler :

 • Kredibiliteyi sağlamak bakımından ortaklıklar değerli olabilir  ama gözünüzü dört açmalısınız .
 • Yönetim kurulu, özellikle hisse senedi seçenekleri ve primler söz konusu olduğunda, CEO’ya verilecek teşvikler konusunda çok dikkatli düşünmelidir. Sahiplik ve yönetim düzeyleri arasında ciddi bir uçurum olmalıdır.
 • Uzun ufuklu yeni girişimler, bir seferlik yatırımlar değildir!
 • İyi bir fikriniz varsa, aynı iyi fikre başkasının da sahip olabileceğini unutmayın !
 • Arz ve talep arasındaki denge dinamiktir- eğer çok fazla rakip aşırı arzla talebi zorlarsa, bu durumdan herkes mustarip olur.
 • Pazarı segmente etmeli ve hedef müşterileriniz için neler yapabileceğinizi bulmalısınız.
 • Ürününüze ya da hizmetinize aşık olmayın- kendinizi büyük görmeyin. Bunu yapmak müşterilerinizin işidir.
 • Umulmayanı umun.
 • Yönetim ekibinin varsayımları başarıya tercüme edilemeyebilir. Başarı için önemli olan, strateji, yapılabilirlik,müşteriler ve rekabet üstünlüğüdür.

 

 İnovasyon ve değişim hakkında unutulmaması gereken noktalar şunlardır :

 • Şirketin tarihi ve kültürel oluşumu boyunca ortaya çıkan örtülü eğilimleri tanımak, yöneticiler için standart uygulama haline gelmelidir- şirketlerin yeni gerçeklerine uyum sağlamasını engelleyebilecek eğilimler
 • Şirketleri bariz olarak etkileyebilecek önemli potansiyel değişiklikleri işaret eden zor sorular sorulmalıdır.
 • Gerçek zamanlı ayarlamalar hala vakit varken yönetsel inisiyatiflerin riskini değerlendirmek yeni sorular doğurabilir.
 • Her yönetici, pazarın nasıl değiştiği ve kendisinin bu konuda ne yaptığı hakkındaki öngörüleri için bir beklenti kaydı tutmalıdır.
 • Eğer inovasyon ve değişimin yeşerdiğini gerçekten  görmek istiyorsanız, uyanıklığı motive etmeli ve eylemi kolaylaştırmalısınız.

Birleşmeler ve satın almalar :

Birleşmeler ve satın almalar her yıl yüzlerce milyar dolara mal olmaktadır ve artık küresel olarak standart bir iş pratiği haline gelmiştir. Ancak burada acı olan nokta, bu operasyonların yüzde 50 ile 75 ‘inin zaman içerisinde başarısızlıkla sonuçlanmasıdır. Birleşme ve  satın almalardan alınacak önemli dersler şunları kapsamaktadır :

 • Sinerjinin elde edilmesi zordur, satın alma öncesi analiz, potansiyel sinerjilerin gerçekçi olarak değerlendirmelidir.
 • Bir şirket diğerini satın alırken neyin nasıl satın alındığı konusunda çok dikkatli bir çalışma yürütülmelidir.
 • Satın alma tek taraflı değildir , satın alanlar her görüşmeden öğrendiklerini unutmamalı ve bu bilgiyi gelecekteki büyüme için kullanmalıdır.
 • Ekibinizin ilgisini diri tutabilmek için daima başarılarınızı kutlayın.

 

Strateji kötü gitti : Yanlış şey yapıyorsunuz :

 

Strateji bir şirketin rekabetçi bir pazarda vizyonunu yerine getirmek için yaptıkları ve yapmadıklarıdır.

Strateji hakkında bazı çok temel noktalar şunlardır :

 

 • Sağlam bir stratejiye sahip olabilmek için şirketinizle ilgili ‘kim, ne ve nasıl’ sorularının cevaplarını bilmelisiniz.
 • Strateji ne yapmaya karar verdiğinizle ilgili olduğu kadar ne yapmamaya karar verdiğinizle de ilgilidir. Eğer her şeyi yapmaya kalkışırsanız stratejiden geriye elinizde bir şey kalmaz.
 • Bütün stratejiler eşit yaratılmamıştır: müşteriler tarafında değerlendirilen ve rakiplerin asla kopya edemeyeceği, gerçek iç rekabet üzerine dayandırılmamalıdır.

Strateji ve rekabetsel tehditleri yönetmekle ilgili  önemli ipuçları şunlardır:

 • Fındık kabuğunda rekabet ettikleriniz, diğer şirkette bulunan ve potansiyel müşterilerinize sizin sunduklarınızdan daha üstün şeyler sunduklarına inanan bir grup insandır. Rakiplere dikkat etmek kritik bir önem taşımaktadır.
 • ‘Kim,ne, nasıl’ stratejisi basit ama son derece güçlüdür.
 • Şirket stratejisinin başını sonunu iyi kurabilmek için öncelikle şirketin stratejistlerini iyi anlamalısınız.
 • Rakiplerinize değerli muhalifler olarak bakmalı ve saygı göstermelisiniz- aşırı güvenden kaçının- Eğer pazara yeni giren bir rakibe yeterli saygıyı göstermezseniz ( yani yeterli ölçüde dikkat etmezseniz) bir sürü sonra onunla uğraşmak için geç kalmış olabilirsiniz.

Comments are closed.